De koop van Onroerend goed

Wat zijn de kosten bij de koop van onroerend goed op Gran Canaria.


Kosten Koper.

Net als in Nederland bestaat er in Spanje ook "Kosten Koper". We weten niet of dit ook zo in belgie is.

Het percentage ligt rond de 9% tot 11% van de aankoopprijs.

Het grootste deel hiervan bestaat uit 7,2% overdrachtsbelasting bij bestaande bouw of 7% BTW in geval van nieuwbouw.
De inschrijvingskosten in het "Registro de la Propiedad", het Spaanse equivalent voor het Kadaster in Nederland bedragen ongeveer 0,3% tot 0,7% van de aankoopsom.
De notariskosten komen neer op 0,6% tot 1%. Dit houdt verband met de waarde van de woning. In geval van nieuwbouw dient u rekening te houden met 1% zegelrecht, voor het gemak administratieve belastingen.
Indien gebruik wordt gemaakt van een advocaat moet u deze kosten uiteraard ook budgetteren. U kunt bij een onafhankelijke advocaat terecht waar u, afhankelijk van het object en de ligging, een vast bedrag verschuldigd bent van ongeveer € 2,500. Let op: sommige advocaten stellen zich te flexibel op naar de verkopende makelaar indien zij op commissibasis werken (1,5% van het aankoopbedrag is gebruikelijk).


Indien u de woning deels met een hypotheek financiert, bent u ook hiervoor kosten verschuldigd aan de bank, de notaris en het kadaster daar er een separate hypotheekakte passeert bij de notaris en de hypotheek in het kadaster dient te worden vermeld. De openingskosten van de hypotheek bedragen doorgaans 1% tot 1,5% van het hypotheekbedrag; de notaris- en registratiekosten en de opmaak van de juridische documenten tezamen ongeveer 2,5% van het hypotheekbedrag.
Wellicht komt bovenstaande nog te onduidelijk op u over. Er kan op individiduele basis een goede inschatting geven van de totale kosten wanneer de locatie van de woning, de waarde van de woning en een eventueel hypotheekbedrag bekend zijn.


Enkele terugkerende kosten voor woningbezitters
Onroerend Zaak Belasting (Impuesto sobre bienes inmeubles): De eigenaar van het onroerend goed betaalt tussen de 0,4% en 0,8% onroerend goed belasting. De percentages zijn per gemeente verschillend.
Het Spaanse huurwaardeforfait: Indien u als niet-resident de woning niet officieel verhuurd bent u in Spanje toch belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. U dient 2% over de geregistreerde waarde van uw huis (valor catastral) op te geven voor de Spaanse inkomstenbelasting als een soort huurwaardeforfait.
Patrimonio: Jaarlijkse belasting van 0,2% bij een koopprijs van onder de € 110.000 of 0,3% in geval van een koopprijs boven de € 110.000.

Servicekosten: Dit is van toepassing indien u een appartement of een huis koopt in een urbanisatie. Voor het bijhouden en onderhouden van de gemeenschappelijke onderdelen van de urbanisatie dient u een maandelijkse bijdrage te betalen. De hoogte van de servicekosten loopt uiteen van 50 Euro tot ongeveer 500 Euro per maand in zeer luxe oorden en is afhankelijk van de verleende diensten en voorzieningen. Gemiddeld is het bedrag rond de € 100 per maand.
Water en Electra: Uiteraard is dit sterk afhankelijk van hoe de woning gebruikt wordt. Indien men het gehele jaar aanwezig is komt het bij normaal gebruik ongeveer neer op € 100 per maand. Indien de woning slechts voor eigen gebruik is bestemd is dit veel minder.
Basura (reinigingsheffing): Dit bedrag is per gemeente verschillend, maar komt meestal neer op een bedrag van rond de € 400 per jaar.


Verzekering: Afhankelijk van de waarde van de woning, de ligging, de beveiliging etc. kost een inboedel- en opstalverzekering bij benadering vanaf € 200 per jaar.
Belastingen voor de verkoper bij verkoop van de woning:

De eigenaar dient bij verkoop twee belastingen te betalen.
De eerste betreft een vermogenswinstbelasting welke wordt berekend over het verschil tussen de verkoopwaarde en de aankoopwaarde. Niet-residenten zijn hierover 35% belasting verschuldigd. Hierbij wordt de winst gecorrigeerd voor inflatie en van de winst mogen ook een aantal kosten worden afgetrokken. Bent u resident in Spanje dan betaalt u 15%
De tweede noemt men Plusvalia: Dit is een gemeentelijke belasting en verschilt per gebied. Men kijkt hierbij naar de getaxeerde waardestijging van de grond, vergeleken met de laatste verkoop. De hoogte van deze belasting is daarom afhankelijk van hoe lang geleden de laatste overdracht heeft plaatsgevonden alsmede de gemeente waar de grond is gelegen en de waardestijging die wordt toegekend.


Copyright © 1998- Immorent-Canarias Real Estate | Real Estate Software IRC | Modifications and Design by - Albert Bol